Sponsoring

Onze vereniging kan niet zonder vrijwilligers die dagelijks of wekelijks klaar staan om alles draaiend te houden. Daarnaast heeft onze vereniging financiële middelen nodig om een en ander te kunnen bekostigen en daarom zijn donateurs, sponsors en particulieren die onze vereniging een warm hart toedragen onmisbaar.

Met deze sponsorinkomsten kan niet alleen de begroting sluitend worden gemaakt maar kan ook extra aandacht worden besteed aan het aanstellen c.q. opleiden van jeugdleiders en trainers. Tevens kan een reserve worden opgebouwd ten behoeve van groot onderhoud, respectievelijk nieuwbouw/renovatie in de toekomst.

De doorstroom vanuit de eigen jeugd naar het seniorenvoetbal begint nu langzaam te komen  dankzij  de sinds enkele jaren bestaande samenwerking met de KNVB. Er wordt hard gewerkt aan een kwalitatief verantwoorde jeugdopleiding en –begeleiding. Daarnaast richt de vereniging zich -eveneens in samenwerking met de KNVB en Gemeente Helmond- op diverse jeugdprojecten. Al deze inspanningen zullen op termijn moeten leiden tot een toename van het aantal jeugdleden en we constateren met plezier dat de eerste resultaten inmiddels ook al zichtbaar zijn.

Naar het zich nu laat uitzien zal ons vaandelteam zich in de 4e klasse handhaven en een gooi doen naar promotie naar de 3e klasse. Nu we weer in Zuid 1 zijn terug gekeerd, is het echter voor de vereniging prettig om weer tegen de Brabantse verenigingen te spelen. Ook de Helmondse stadsderbies, welke we de laatste jaren gemist hebben, kunnen weer voor veel spanning en plezier zorgen op ons Sportpark Houtsdonk.

Sportpark Houtsdonk, gelegen aan de Heeklaan in Helmond, is sinds juli 2016 de doorgangsweg tussen de Europaweg vanaf Eindhoven naar de Kanaaldijk aan de Zuid Willemsvaart, en is hiermee een ideaal uithangbord  voor sponsor- en reclamemogelijkheden.

Tevens heeft de Heeklaan  een rechtstreekse doorverbinding naar de Engelseweg, waaraan diverse grote winkelbedrijven gevestigd zijn. Vanuit de Heeklaan is ook het station en het centrum rechtstreeks te bereiken. En vergeet vooral niet de verbinding naar de autoboulevard en het industrieterrein.

Op dit moment hebben we mogelijkheden voor BILLBOARDS met avond- en nachtverlichting.

Vanaf de weg zijn ook de terrein -reclameborden goed in het zicht, dus een perfecte mogelijkheid voor iedereen die zijn of haar winkel of bedrijf willen promoten.

Heeft u intresse in enige vorm van sponsoring bij onze vereniging. Neemt u dan contact op met Mike Sleegers : 06-13663733