« Protocol HVV Helmond»

Gepubliceerd op 27-04-2020

Protocol verantwoord sporten voor kinderen t/m 12 jaar en van 13 t/m 18 jaar

Beste spelers, trainers en ouders.

Op dinsdag 21 april heeft het kabinet nieuwe maatregelen en adviezen gepresenteerd, die het sporten voor de jeugd in de buitenlucht weer mogelijk gaan maken. HVV Helmond volgt uiteraard deze maatregelen en adviezen op en start woensdag 13 mei weer met trainingen voor de jeugd tot en met 12 jaar. In overleg met de gemeente en de KNVB zijn we gekomen tot de volgende afspraken waar iedereen zich aan moet houden. Alleen op deze manier kunnen en mogen we de trainingen hervatten. 

•        Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
•        Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging? Blijf dan thuis. Ziek uit. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer komen trainen. Het is en blijft ieders persoonlijke verantwoordelijkheid om verspreiding van het virus te voorkomen.
•        Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38⁰C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten trainen.
•        Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het Coronavirus. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
•        Houd 1,5 meter afstand (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden. Uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling.
•        Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
•        Ga voordat je naar het sportpark komt thuis naar het toilet.
•        Was voordat je naar het sportpark vertrekt je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
        Vermijd het aanraken van je gezicht.
•        Schud geen handen.

Voor de spelers en ouders geldt: o Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de sportlocatie en ga direct na de training weer naar huis. Kom alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden naar het sportpark.

o    Als ouder/verzorger/begeleider heb je GÉÉN toegang tot het sportpark. Ook niet bij de allerkleinste spelertjes. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training. De kinderen kunnen bij de poort worden gebracht en gehaald. Zorg als ouders hierbij ervoor dat je je houdt aan de maatregelen van het RIVM. Zorg er voor dat je het breng -en haalmoment zo kort mogelijk houdt.
o    Kom in sportkleding naar het sportpark. De kleedkamers en toiletten op het sportpark zijn gesloten. Kleed je dus thuis om. Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken. Het toilet mag alleen in uitzonderlijke (en nood) gevallen gebruikt worden.
o    Volg altijd de aanwijzingen op van de bestuursleden en trainers. o Per team mogen er twee trainers aanwezig zijn op het sportpark/veld. Geen coaches en dus ook geen andere ouders of toeschouwers.
o    Vooralsnog trainen alle teams alleen op de woensdagavond. Indien nodig kan dit worden aangepast.
o    Voor spelers tot en met 12 jaar gelden geen beperkende maatregelen zoals voorgeschreven door het RIVM. Uiteraard gelden de maatregelen wel voor de trainers van deze leeftijdsgroep.
o    Spelers ouder dan 12 jaar en alle trainers dienen zich te houden aan de Corona-maatregelen. Met name de 1,5 meter afstand is hierbij belangrijk.

Voor de trainers geldt:

➢  Zorg er voor dat er geen toeschouwers aanwezig zijn bij de training.
➢  Als trainer houd je 1,5 meter afstand van de spelers en trainers.
➢  Voor spelers van 13 t/m 18 jaar geldt houdt 1,5 meter afstand onderling.
➢  Voor spelers van 13 t/m 18 jaar moeten de trainingsvormen worden afgestemd  op de minimale afstand van 1,5 meter. Er kunnen voor deze leeftijdscategorie géén partijvormen worden gedaan, in welke vorm dan ook. Mocht je hulp nodig hebben bij de invulling van de training dan kun je ook de Rinus App van de KNVB raadplegen.
➢  Er worden geen hesjes uitgedeeld.
➢  De trainingsmaterialen worden buiten klaargezet door de terreinbeheerder of een door het bestuur aangewezen persoon. Er komen dus geen trainers en geen spelers in de materiaalruimte. Mocht een team andere materialen nodig hebben dan kun je hierom vragen zodat het voor je wordt gepakt. Na de training kunnen de materialen buiten worden ingeleverd waarna de eerder genoemde persoon ze weer netjes opbergt.
➢  De vaste doelen worden nog niet terug geplaatst op de velden. Dit om te voorkomen dat jeugd overdag gebruik gaat maken van de velden. Maak dus in overleg met andere teams gebruik van de losse doelen. Zet de doelen na de trainingen netjes terug.
➢  Voorkom vermenging van teams. Zorg er voor dat één persoon de spelers van het team opvangt bij de poort en dat de trainer de spelers op een plek bij elkaar houdt voor en na de training. Laat ze bijvoorbeeld bij elkaar zitten in de hoek van het veld waar het team traint.
➢  Bereid je training goed voor. Probeer er voor te zorgen dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen.
➢  Maak voorafgaand aan de training de gedragsregels duidelijk aan de kinderen. Met name voor de groep 13 t/m 18 jaar waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden.
➢  Vraag voorafgaand aan de training aan de spelers of zij of hun gezinsleden klachten hebben of een gezinslid recent positief  getest is op het Coronavirus.
➢  Schud geen handen en wijs de spelers op het belang van handen wassen.
➢  Spreek de spelers in de groep 13 t/m 18 jaar erop aan wanneer ze geen 1,5 meter afstand houden.
➢  Laat de spelers in overleg met de andere aanwezige teams gefaseerd het sportpark verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan.


Met dit protocol willen we als HVV Helmond richting geven hoe te handelen gedurende de beperkte heropening van ons sportpark. Er is elke trainingsavond een corona coördinator aanwezig. De corona coördinator is duidelijk herkenbaar en draagt een oranje hesje. De EHBO koffer is compleet en gevuld aanwezig, deze is via de coördinator beschikbaar.

De beperkte heropening van het sportpark is voorlopig tot 20 mei aanstaande van kracht. Daarna bekijken we de situatie opnieuw aan de hand van de berichtgeving vanuit de overheid en het RIVM. Nadere berichtgeving hierover volgt te zijner tijd.

Voor de uitgebreide regelgeving met betrekking tot de Coronamaatregelen verwijzen we naar de website van het RIVM en de KNVB en ook de Gemeente Helmond.

Aan iedereen het dringende verzoek om je aan deze afspraken te houden. Alleen op deze manier kunnen we de trainingen weer hervatten. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de regels kan de gemeente Helmond maatregelen nemen zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het opnieuw sluiten van het sportpark. Het is dus van groot belang dat iedereen de regels naleeft. Gemeente, Boa's en politie kunnen op ieder willekeurig moment hierop controleren en handhaven, Ook heb bestuur van HVV Helmond zal toezien op naleving van deze richtlijnen.

We willen iedereen op voorhand bedanken voor jullie begrip en medewerking en gaan er vanuit dat we ondanks deze maatregelen het seizoen een mooi einde kunnen geven.

Met sportieve groet.

Bestuur HVV Helmond

hvv-logo-1588266815.jpg